Atlantida

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  Toto je staré fórum, je určené jen pro čtení. Tímto odkazem se dostanete na nové fórum a tam si zaregistrujte nový účet.


  • ATLANTIDA

   je ostrovní říší, která vznikla 31. července 2018, když spojili své síly tři vládci různých měst. Tito se rozhodli odplout na vzdálený ostrov, kde založili svá města, aby mohli v poklidu čerpat přírodní bohatství tohoto světa a společně se podílet na účinnějším získáváním většího a většího množství zdrojů, aby mohli ze svých malých osad časem vystavět obrovská a mocná města a následně se vydávat na objevné výpravy do vzdálených končit světa.

   Aby to bylo možné, shodli se na tomto základním pravidle:
   - pravidelně přispívat na rozšíření pily a dolu na každém jimi obydleném ostrově

   Díky tomu se povedlo, že v počtu pouhých tří obyvatelů ostrova, který osídlili dne 27. července 2018, mají dnes, to je za 10 dní:
   - pilu na úrovni 7,
   - mramorový důl na úrovni 2,
   - každý založeno druhé město na ostrově s vínem,
   - pilu na ostrově s vínem na úrovni 4
   - vinici na úrovni 4.


   Pro hráče, kteří mají svá města na území Atlantské říše platí následující pravidla:
   - pravidelně přispívat na rozšíření pily a dolu na každém ostrově, kde mají svá města
   - nesmí být členy žádné jiné aliance a ani nesmí vytvořit vlastní alianci
   - nesmí vlastnit žádné pozemní ani námořní vojenské jednotky


   Hráč, který tato pravidla dodržuje, se může stát členem naší říše, čímž získá tato práva:
   - vlastnit pozemní a námořní jednotky
   - drancovat hráče porušující pravidla
   - na uzavření kulturních dohod s dalšími členy říše
   - na obchodování s ostatními členy říše
   - na pomoc při obraně i útoku


   A brzy budou každý zakládat třetí město na ostrově se sírou. Je nutné dodat, že hrát začali 20. července na zcela jiných ostrovech. Na současný ostrov se přesunuli bez použití ambrozií.

   Každý hráč, který chce tedy hrát pravidelně, tak může využít možnosti a přestěhovat své město či města do atlantského souostroví a stát se členem Atlantidy.


   .   _________________________________________

   Horios
   vůdce Hatejské říše

   The post was edited 1 time, last by Horios ().