Pinned Nová herní pravidla Ikariam.cz

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  Toto je staré fórum, je určené jen pro čtení. Tímto odkazem se dostanete na nové fórum a tam si zaregistrujte nový účet.

  • Nová herní pravidla Ikariam.cz

   Herní pravidla CZ komunity

   Následující pravidla jsou platná pro všechny světy.

   Pokud se domníváš, že podle těchto pravidel došlo k nespravedlivému potrestání, kontaktuj prosím herní podporu na support.cz.ikariam.gameforge.com.

   Ber prosím na vědomí, že kvůli nařízení o ochraně osobních údajů můžeme diskutovat žádosti a stížnosti týkající se specifického účtu jen tehdy, je-li řádně ověřeno, že se jedná o majitele účtu.

   1. Multiúčty

   Na jednom světě je povoleno spravovat a vlastnit více než jeden účet. Musí však ve hře dojít k jejich označení pomocí speciální funkce. Přímá interakce mezi těmito multiúčty není povolena. Obcházení těchto pravidel pomocí dalších hráčů není povoleno.

   2. Sdílení účtu

   Není povoleno sdílet své přihlašovací údaje s dalšími hráči.

   3. Strkání

   Není povoleno získávat výhody ve hře na úkor slabšího hráče. Za slabšího hráče se považuje každý, kdo je v celkovém hodnocení postavený níže než viník.

   4. Zneužívání chyb hry

   Vědomé využívání chyby ve svůj prospěch nebo nenahlášení chyby není povoleno.

   5. Skriptování

   Není povoleno využívat software nebo skripty, které nebyly poskytnuty společností Gameforge, k získání výhody na úkor hráčů. To také zahrnuje boty, makra a jiné automatizátory.

   6. Vyhrožování v reálném životě

   Není povoleno vyhrožovat ostatním hráčům jakoukoli újmou na reálném životě.

   7. Obsah

   Není povoleno urážení a nevhodné chování vůči ostatním hráčům.
   Také není povoleno zveřejňovat pornografický, rasistický a extrémistický obsah a názory jakéhokoli druhu.
   Reklama, politické a náboženské názory jsou ve hře nežádoucí a nesmí být publikovány.

   8. Jazyk

   Oficiální jazyk hry je čeština, toleruje se i slovenština. Angličtina je však obecně tolerována.

   The post was edited 4 times, last by Darkfall ().

  • Objasnění sdílení IP po updatu 0.6.4

   Milí hráči,

   jak jste si jistě všimli, update 0.6.4 zavedl hlášení sdílení IP s limitem 10 partnerů. Tímto způsobem nemůže nikdo spravovat více než 11 účtů. Rádi bychom poukázali na to, že každý další nenahlášený účet, který bude interagovat s některým z nahlášených účtů, bude permanentně zablokován (za multiúčet) spolu s ostatními účty.
   Díky a bavte se!

   Jak vytvořit dohodu o sdílení IP s jiným účtem na stejném server:Klikněte na "Možnosti", vyberte "Sdílení IP".
   1. Zvolte název účtu hráče, se kterým chcete IP adresu sdílet.
   2. Hráč X MUSÍ, pro dokončení procesu sdílení IP, dohodu o sdílení IP adresy přijmout.


   Pokud máte více účtů, které sdílí stejnou IP adresu, pak musí být propojeny všechny. To samé platí pro členy rodiny a přátele na stejné IP adrese: Například pokud jde o 4 účty se stejnou IP adresou:
   • Účet jedna musí být propojen s účtem 2, 3 a 4
   • Účet 2 musí být propojen s účtem 3 a 4
   • Účet 3 musí být propojen s účtem 4.


   *platí i pro dočasné účty
   *platí i pokud jste se rozhodli účet později smazat, nebo je v procesu vymazání, nebo neaktivní.
   *obcházení pravidla pro muliúčty není povoleno; Ať už se jedná o drancování, převážení pirátských bodů, okupace, posílání, přijímání nebo prodej surovin.

   The post was edited 3 times, last by Darkfall ().

  • Mezi pravidly naleznete pravidlo Strkání:


   Není povoleno získávat výhodu na úkor slabších hráčů. Hráč je považován za slabšího, pokud jeho celkové skóre je nižší než skóre hráče získávajícího tímto výhodu.

   • Jedná se o přepravu stavebního materiálu a luxusních surovin z účtu s nižším skóre na účet s vyšším skóre bez čehokoliv na oplátku.
   • Týká se i pirátství, u něhož dochází k nefér výhodě, když jsou pirátské body sbírány účty s vyšším skóre.
   • Co je zakázáno, je zneužívání malých účtů vytvořených výhradně za účelem sběru pirátských bodů pro účet s vyšším skóre se souhlasem, ale i bez souhlasu nehledě na to, zda k dohodě došlo, nebo ne.
   • Toto také zahrnuje pyramidové systémy vně aliance nebo účtů. Například sbírání pirátských bodů, materiálů, z menších účtů (Které byly vytvořeny pouze pro tento účel) pouze aby benefitoval účet s větším scóre.

   Obecně platí, že útok účtu s větším skóre na účet s nižším skóre není zakázán.

   Většina z Vás si bude myslet, že budete nahlašováni menšími hráči, které napadnete. Buďte si jistí, že každé nahlášení, každý případ, bude prošetřen.


   Váš Ikariam Team

   The post was edited 2 times, last by Darkfall ().

  • Výměna účtu: nebudou nadále probíhat za podpory GO.

   GF nedoporučuje výměny herních účtů, v případě, že k výměnám dojde dělají to hráči zcela na vlastní riziko a odpovědnost. V případě problémů s výměnou účtu neexistuje žádná zpětná podpora ze strany teamu,potažmo GF.

   The post was edited 2 times, last by Darkfall ().